Repetitie, lessen & optredens

Locatie: alle repetities en lessen vinden plaats in het gebouw van de SSGN, IJsbeerstraat 12, Nijmegen.

Repetitietijd: iedere zaterdagmorgen, behalve tijdens schoolvakanties, van 9:00 tot 11:00 uur. 

Lestijd: 20 - 30 minuten per week, iedere zaterdagmorgen, behalve in de schoolvakanties, tussen 9.00 en 11.30 uur, in overleg met de instructeur.

Inhoud van de opleiding
De lessen zijn meestal individueel, af en toe in tweetallen. De leerlingen leren noten lezen en hun instrument bespelen en onderhouden. Het is nodig om een paar keer per week thuis te oefenen, waarvoor de leerling huiswerk meekrijgt. Gemiddeld zijn leerlingen 1,5 jaar op les voordat zij mee kunnen spelen in het orkest. De leerlingen slagwerk spelen vaak al eerder mee in de slagwerkgroep. Zij beginnen met eenvoudige partijen.

Voor de iets gevorderde leerlingen op een blaasinstrument wordt ongeveer 2x per maand de blazersklas georganiseerd. Zij oefenen hier al het samenspelen met verschillende instrumenten, als voorbereiding op deelname aan het orkest. 

Zodra zij het hiervoor vereiste basisniveau hebben bereikt, mogen leerlingen doorstromen naar het orkest. De eerste tijd worden zij nog door hun instructeur en/of een ouder lid begeleid. 

Studiedagen
Enkele keren per jaar is er een studiedag. Dit zijn verlengde repetities van 9.00 tot 13.00 uur. Dan is er extra aandacht voor het inoefenen van nieuwe muziekstukken, het onderhouden van het instrument en het marcheren voor optredens op straat.

A-diploma
Bij de Stefaantjes wordt je opgeleid voor het muziekdiploma A (HaFaBra). 

Optredens
Gedurende het jaar geven De Stefaantjes een aantal optredens. Vaste optredens zijn de intocht van Sinterklaas, het Winterconcert, Koningsdag, Nijmegen Klinkt en het Jaarconcert. In de agenda is terug te vinden op welke data deze optredens gepland zijn.

Daarnaast treden De Stefaantjes nog enkele keren per jaar op. In de afgelopen jaren was dit bijvoorbeeld bij het Forstgartenkonzert in Kleef, de braderie op de Steenbokstraat, bij de woonboulevard in Dukenburg, in de Efteling, bij het Vijverconcert in het Oudburgerengasthuis, soms in een samenwerking met bijvoorbeeld Harmonie Hatert, Drumfanfare Michaël en Slagwerkgroep Neerbosch Oost.